„Projektuj przyszłość!”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Projektuj przyszłość!”. W ramach Projektu każdy uczestnik będzie mógł wziąć udział w następujących działaniach:

a) Diagnoza indywidualnych potrzeb uczestnika projektu określana w trakcie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym (2 spotkania po 4 godz.) oraz psychologiem (2 spotkania po 4 godz.),
b) Grupowe warsztaty aktywizacji społecznej (4 dni po 8 godz./dzień, w trakcie zajęć zapewniony jest ciepły posiłek),
c) Kursach zawodowych (ok. 120 godz., w trakcie zajęć zapewniony jest ciepły posiłek, za udział w kursie przysługuje stypendium szkoleniowe),
d) Indywidualne spotkanie/a z pośrednikiem pracy (3 godz.),
e) 3-miesięcznych stażach zawodowych (za udział w stażu przysługuje stypendium stażowe).

Zainteresowanych prosimy o składanie niżej wymienionych dokumentów (drogą pocztową lub osobiście) w Biurze Projektu, przy ul. Cybernetyki 7B/12, 02-677 Warszawa.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenia uczestnika

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Wykaz gmin poniżej progu defaworyzacji

Lista projektów pozakonkursowych

Oświadczenie nr konta

Karta rozmowy rekrutacyjnej

Zgłoszenie do ubezpieczenia

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Politykę Prywatności oraz obowiązują Warunki Korzystania z Usługi.