Usługi społeczne dla Mazowsza – wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

Połączyliśmy rzeczy, które zwykle są nie do połączenia. Połączyliśmy najwyższej jakości turnusy rehabilitacyjne z niską ceną! Niemożliwe?

Dzięki środkom z Unii Europejskiej przygotowaliśmy dla Was wyjątkowy Projekt. Program, z którego jesteśmy wyjątkowo dumni! Program, dzięki któremu będziemy mogli zwiększyć dostępność naszych usług i zaproponować Wam zupełnie nowe działania edukacyjne i opiekuńcze! W Projekcie mogą wziąć udział dzieci niepełnosprawne z Mazowsza.

JAK PRZEBIEGA NABÓR DO PROJEKTU?

Aby przystąpić do projektu, wykonaj kilka prostych kroków:

 1. Wydrukuj i wypełnij wszystkie 3 dokumenty:
  1. Formularz rekrutacyjny dziecka
  2. Formularz rekrutacyjny rodzica/opiekuna
  3. Formularz RODO
 2. Nie wcześniej niż  13 września (środa) godz. 09:00 wyślij do nas skan wszystkich 3 dokumentów na adres: dotacja@dzielnymis.pl. Formularzy wysłanych przed tym terminem nie będziemy mogli uwzględnić w naborze. Nie czekaj też za długo – kolejność zgłoszeń będzie miała znaczenie w przypadku osiągnięcia identycznej liczby punktów.
 3. Na podstawie zgłoszeń utworzymy listę osób zakwalifikowanych do projektu (37 osób) oraz listę rezerwową (18 osób). Wyniki przedstawimy na tej stronie, gdy tylko spłynie wystarczająca liczba zgłoszeń.
 4. Punktacja przydzielana będzie według kryteriów preferowanych, które określone są w Regulaminie rekrutacji.
 5. W odpowiedzi na Twojego maila zgłoszeniowego, otrzymasz swój unikatowy numer (ID). Na jego podstawie sprawdzisz, czy jesteś na liście osób zakwalifikowanych czy rezerwowych.

CO MOŻESZ UZYSKAĆ PRZYSTĘPUJĄC DO PROGRAMU?

 1. Do 3 turnusów rehabilitacyjnych wraz z zajęciami dodatkowymi w cenie 500 zł za każdy. Jak zwykle turnusy rehabilitacyjne prowadzone będą przez naszych najlepszych fizjoterapeutów, a program zajęć i ilość turnusów dobierana będzie indywidualnie do każdego z uczestników Programu.
 2. Udział w ciekawym szkoleniu edukacyjnym. Przystępując do Projektu przygotujemy zestaw szkoleń skierowanych do rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych – pokażemy Ci jak poprawiać funkcjonowanie dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym lub jak nieść pierwszą pomoc dziecku z niepełnosprawnościami).

KIEDY I JAKIE TERAPIE I MOGĘ OTRZYMAĆ RAMACH PROJEKTU?

W Projekcie możesz wykorzystać wszystkie, które na co dzień oferujemy w naszym Instytucie. Jednak pamiętaj, że sposób w jaki działamy nastawiony jest na Funkcję. To znaczy, że przed rozpoczęciem turnusu przeprowadzimy dogłębny wywiad i wspólnie określimy cele terapeutyczne. Na podstawie zebranych informacji będziemy mogli zaproponować Ci odpowiedni zestaw terapii i ich częstotliwość.

Turnusy rehabilitacyjne w ramach Programu startują od września 2023 roku i należy je odbyć przed 31 grudnia 2023 roku!

Lista osób zakwalifikowanych zostanie opublikowana na tej stronie. tak szybko jak to możliwe.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE I DO CZEGO PROGRAM ZOBOWIĄZUJE?

 1. Każde dziecko niepełnosprawne, przede wszystkim z mózgowym porażeniem dziecięcym, wraz z opiekunem, którzy posiadają miejsce zamieszkania w województwie mazowieckim według Kodeksu Cywilnego.
 2. Do Projektu przyjmiemy 20 osób będących naszymi dotychczasowymi pacjentami oraz 17 osób, którzy nie korzystali z naszych usług.
 3. Do Projektu zakwalifikowane zostaną kandydaci spełniający kryteria opisane w Regulaminie. Jednym z kryteriów jest kolejność zgłoszeń – ilość miejsc jest ograniczona i po wyczerpaniu miejsc na liście głównej i rezerwowej, kolejne aplikacji nie będą przyjmowane. Warto pospieszyć się!
 4. Pamiętaj, że przystępując do Programu musisz wziąć udział w jego wszystkich częściach. Oznacza to, że musisz odbyć wszystkie turnusy, na które Twoje dziecko zostało zapisane. Twoja obecność na szkoleniu jest również obowiązkowa. Jeśli nie wypełnisz wszystkich części Programu, to jesteśmy zobligowani wykreślić Cię z listy uczestników i wnioskować o pokrycie kosztów faktycznie wykorzystanych świadczeń.

INFORMACJE O PROJEKCIE

BENEFICJENT I TYTUŁ PROGRAMU

Project Creation Sp. z o.o. w partnerstwie z Instytutem Dzielny Miś Sp. z o.o., realizuje projekt dofinansowanym z  Funduszy Europejskich pt. “Usługi społeczne dla Mazowsza – wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.”

CEL PROGRAMU

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w postaci usług opiekuńczych, w tym zdrowotnych, poprzez zwiększenie o 1 liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w społeczności lokalnej oraz o 17 liczby osób objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej, jak również poprzez działania edukacyjne wspierające opiekunów faktycznych.

WARTOŚĆ PROJEKTU I WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Dofinansowanie projektu z UE: 441 225,00 PLN

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE ORAZ WZÓR UMOWY UDZIAŁY W PROJEKCIE

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Zał. nr 2 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa_kontrakt trójstronny_2023