Zaproszenie do udziału w postępowaniach nr 1/2020 oraz 2/2020.

POSTĘPOWANIE NR 1/2020 – rozeznanie rynku

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pt. „DZIELNY MIŚ! Usługi opiekuńcze i zdrowotne dla dzieci z niepełnosprawnościami z terenu Mazowsza.”, zapraszamy do złożenia oferty cenowej na realizację usługi szkoleniowej dla opiekunów faktycznych uczestników projektu, w postaci szkoleń z zakresu „Szkolenie podstawowe z pierwszej pomocy przedmedycznej świadczonej dla dzieci z niepełnosprawnością” realizowane dla łącznie max. 150 osób, w okresie do 30.11.2020 roku, w zakresie dwóch dni szkoleniowych (5h szkolenia dla grupy max. 25 osobowej). Ostateczna liczba uczestników szkolenia wynikała będzie z deklaracji opiekunów faktycznych dzieci objętych wsparciem w projekcie.

Proszę o przesyłanie ofert na –> załączonym formularzu na podany niżej adres mailowy lub składanie ich osobiście w biurze firmy pod adresem: Project Creation Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 7b lok. 12 do dnia 03.02.2020 r.
mail. biuro@projectcreation.pl
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem +48 609-607-315

———————————————————————————————————————————————————

POSTĘPOWANIE NR 2/2020 – rozeznanie rynku

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pt. „DZIELNY MIŚ! Usługi opiekuńcze i zdrowotne dla dzieci z niepełnosprawnościami z terenu Mazowsza.”, zapraszamy do złożenia oferty cenowej na realizację usługi szkoleniowej dla opiekunów faktycznych uczestników projektu, w postaci szkoleń z zakresu „Ergonomia dla rodziców/opiekunów dzieci z niepełnosprawnością” realizowane dla łącznie max. 150 osób, w okresie do 30.11.2020 roku, w zakresie dwóch dni szkoleniowych (5h szkolenia dla grupy max. 25 osobowej). Ostateczna liczba uczestników szkolenia wynikała będzie z deklaracji opiekunów faktycznych dzieci objętych wsparciem w projekcie.

Proszę o przesyłanie ofert na –> załączonym formularzu na podany niżej adres mailowy lub składanie ich osobiście w biurze firmy pod adresem: Project Creation Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 7b lok. 12 do dnia 03.02.2020 r.
mail. biuro@projectcreation.pl
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem +48 609-607-315