Kompetencje kluczowe niech wypełnią Ci głowę! / II EDYCJA

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Kompetencje kluczowe niech wypełnią Ci głowę! / II EDYCJA.”

W ramach Projektu będą prowadzone trzy rodzaje szkoleń:

  1. Szkolenia komputerowe (60 godz.), ukierunkowane na zdobycie certyfikatu ECDL BASE (lub równoważnego) dla 70 osób.
  2. Szkolenia komputerowe (84 godz.), ukierunkowane na zdobycie certyfikatu ECDL STANDARD (lub równoważnego) dla 30 osób.
  3. Szkolenia językowe z języka angielskiego (60 godz.), ukierunkowane na zdobycie certyfikatu TELC/TGLS (lub równoważnego) dla 36 osób.

Zainteresowanych prosimy o składanie niżej wymienionych dokumentów (drogą pocztową lub osobiście) w Biurze Projektu, przy ul. Cybernetyki 7b lok. 12, 02-677 Warszawa.

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa

Formularz Rekrutacyjny

Umowa Uczestnictwa z Deklaracją

Zał. nr 3 Wzór Oświadczenia Uczestnika Projektu