Listy rankingowe projektu „Jestem aktywny! Dbam o kręgosłup!”

Informujemy, że proces kwalifikacji do projektu „Jestem aktywny! Dbam o kręgosłup!” został zakończony 🙂 W związku z powyższym prezentujemy listy rankingowe!!

1) LISTA PODSTAWOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH – dotyczy 68 osób bezpośrednio zakwalifikowanych do projektu, z najwyższą liczbą punktów przyznaną w trakcie oceny fizjoterapeutycznej.
2) LISTA REZERWOWA – dotyczy 20 osób, które zostaną uczestnikami projektu, w przypadku rezygnacji kogoś z listy podstawowej.
3) LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH – dotyczy 37 osób, które na podstawie oceny fizjoterapeutycznej, nie zostały zakwalifikowane do projektu.

.